Het kantoor

Advocatenkantoor Nathalie Verherstraeten is een éénmanskantoor gelegen te Geel, Zammel.

Je kan er terecht voor juridische antwoorden op tal van vragen. Wij zijn vooral actief in bewindvoering, verkeersrecht, familie– en gehandicaptenrecht, en verzekerings– en aansprakelijkheidsrecht. Wij zijn eveneens een gecertificeerde jeugdadvocaat, waardoor wij minderjarigen kunnen bijstaan in het kader van een verontrustende opvoedingssituatie (VOS) of als misdrijf omschreven feit (MOF). Ook ouders en grootouders kunnen een beroep doen op ons in dergelijke procedures.

Wij kunnen je op voorhand adviseren. Door tijdige consultatie en advies worden immers veel problemen vermeden.

Wij verzekeren je een persoonlijke aanpak en de behandeling van jouw dossier door éénzelfde persoon.

Heb ik een advocaat nodig?

Heb je een specifieke vraag of word je geconfronteerd met een juridisch probleem, een echtscheiding, ontslag of een dispuut over een onbetaalde factuur, … ? Ben je het slachtoffer geworden van een aanrijding, of loopt het mis met de bouw van je woning?

Het is belangrijk  zo snel mogelijk te reageren. Door tijdige consultatie en advies kunnen immers de meeste probleem worden opgelost en wordt de kans op mogelijke vervolgstappen verkleind.

Bel ons, we leggen een afspraak vast en we geven een eerste mondeling advies. We bekijken welke acties eventueel gewenst zijn. Je beslist zelf of wij deze voor jou doen.

Werd je gedagvaard? Wij bieden bijstand en vertegenwoordigen je voor de verschillende rechtscolleges. Samen met jou werken we de beste aanpak uit.

Wat is een advocaat?

Volgens Van Dale

ad·vo·caat (de; m, v; meervoud: advocaten)

1. rechtsgeleerde aan wie officiële toestemming is verleend, in procedures rechtskundige bijstand te verlenen aan personen of instellingen.

2. jurist die er zijn beroep van maakt personen of partijen te verdedigen voor de rechter