De Orde van Vlaamse Balies, die alle Vlaamse advocaten groepeert, neemt kennis van de berichten in de pers over de verhoging van de griffie- en rolrechten die leiden tot een beperking van de toegang tot de rechter. De OVB waarschuwde reeds eerder in haar officieel standpunt van 10 april 2015 voor een bijkomende drempel voor de toegang tot justitie.

De OVB is het dan ook eens met de bevindingen van de rechters en griffiers. Die stellen dat de verhoging van de griffierechten en het feit dat die nu in bepaalde gevallen per partij betaald moeten worden voor veel burgers een te hoge drempel wordt. De OVB kan dan ook slechts herhalen dat vooral de opeenvolging van maatregelen: de invoering van de btw, de verhogingen van de rechtsplegingsvergoeding en nu de verhoogde griffierechten, recht op recht voor sommigen onbetaalbaar maakt. De toegang tot de rechter en de advocaat bemoeilijken, vormt een bedreiging voor onze democratische rechtsstaat.