De juridische tweedelijnsbijstand (= “Pro Deo”) wordt georganiseerd door het Bureau voor Juridische Bijstand (BJB), onder verantwoordelijkheid van de Raad van de Orde.

Indien u voldoet aan de voorwaarden voor de toekenning van de juridische tweedelijnsbijstand, worden de prestaties van de aangestelde advocaat vergoed door de Belgische Staat. In sommige gevallen dient u evenwel een beperkte provisie te betalen.

De kosten van de procedure moet u in principe zelf betalen.

Voorwaarden?

Bewijs dat u onvoldoende inkomsten heeft én voldoen aan de vastgelegde inkomensgrenzen (bedragen in onderstaande tabel zijn geldig op datum van publicatie van dit artikel, 09/06/2015, bron).

alleenstaande gehuwd, samenwonend of alleenstaande met kinderen ten laste
volledige kosteloosheid max. € 944,00 max. € 1.213,00 (+ € 163,47 pp ten laste)
gedeeltelijke kosteloosheid tussen € 944,00 en € 1.210,00 tussen € 1.213,00 en € 1.480,00 (+ € 163,47 pp ten laste)

Hoe vraag ik dit aan?

U kan terecht bij de diverse gerechtelijke arrondissementen.