Je hoort het wel vaker. Is de wettelijke garantie bij de aankoop van product nu 1 of 2 jaar? En is dit zo bij elk product? We zochten het voor je uit!

De regels zijn vastgelegd in de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen (BS 21.09.2004). Standaard kan je rekenen op een garantietermijn van 2 jaar. Toch zijn er enkele uitzonderingen, dus lees zeker nog even verder.

Geldt er garantie voor elk product dat ik aankoop?

Neen, het moet gaan over consumptiegoederen! Euhm… wat… euhm… consumptiegoederen?

Consumptiegoederen zijn alle roerende voorwerpen zoals auto’s, koelkasten, meubels, smartphones, laptops (m.u.v. water, gas, elektriciteit en goederen die gerechtelijk zijn verkocht)… maar geen onroerende voorwerpen zoals een huis, bouwgrond, … of geen diensten (zoals een verzekering afsluiten).

Hoe lang is de garantietermijn?

Je kan tot 2 jaar na de levering van het beroep doen op de garantie. Belangrijk hierbij is de leveringsdatum en niet de aankoopdatum dat dient als vertrekdatum voor het berekenen van deze termijn.

Is de termijn ook 2 jaar als ik koop op naam van mijn bedrijf?

Velen beseffen dit niet, maar er is wel degelijk een verschil in de wettelijke garantietermijn als je koopt op naam van je bedrijf (professioneel) of op eigen naam (als consument). Als je goederen aankoopt op naam van je bedrijf (met een ondernemingsnummer), gaat men ervan uit dat je het goed professioneel zal gebruiken en is de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen niet van toepassing. Je valt terug op de commerciële garantietermijn (fabrieksgarantie) die in de meeste gevallen slechts 1 jaar bedraagt.

En wat tweedehands producten?

Voor tweedehandsgoederen, verkocht door een beroepsmatige verkoper, kan de garantietermijn worden verkort, maar niet korter zijn dan 1 jaar.

En wat wordt er nu bedoeld met een defect? Moet het daadwerkelijk “kapot” zijn?

Eigenlijk moet het product conform zijn. Dit wil zeggen dat het product moet overeenstemmen met de door de verkoper gegeven beschrijving en de functionaliteiten die ervan verwacht kunnen worden… en dat het product vrij is van zowel intrinsieke als functionele gebreken waardoor het niet meer aan de gegeven beschrijving of verwachte functionaliteiten voldoet.

Voorbeeld: van een gsm verwacht je dat je kan bellen, van een printer dat je kan afdrukken, etc.

Bij wie ligt de bewijslast wanneer ik de garantie inroep?

Dit is afhankelijk van het moment dat je het defect vaststelt.

Is dit binnen een termijn van de eerste 6 maanden na de leveringsdatum, dan gaat men ervan uit dat het gebrek reeds bestond bij de levering. Het is dan aan de verkoper om te bewijzen dat het gebrek niet aanwezig was bij levering.

Indien je het defect van het goed meer dan zes maanden na de levering vaststelt, dan wordt de bewijslast omgedraaid en moet jij als consument bewijzen dat het goed niet-conform was op het moment van de levering. De klinkt moeilijk, maar dit is het niet altijd. Bewijzen dat het defect niet het gevolg is van je eigen fout of foutief gebruik is hierbij dikwijls voldoende. Concreet voorbeeld: je gsm start niet meer op en er is geen val- of vochtschade te bespeuren.

Je hebt er alle baat bij om, van zodra je het defect vaststelt, de verkoper hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.