Download onze tariefkaart

Hoe gaan we te werk?

Heb je een juridische vraag of probleem? Maak dan een afspraak.

Probeer op voorhand reeds enkele feiten en data op papier te zetten en breng alle belangrijke documenten (brieven, mails, facturen, …)  mee. Een goede voorbereiding zorgt er immers voor dat een tweede consultatie misschien niet nodig is.

Tijdens een eerste consultatie leg je je situatie grondig uit en krijg je een eerste mondeling advies met mogelijke actiepunten. Je beslist dan of je deze zelf onderneemt en of door ons laat uitvoeren.

Wat kost een advocaat?

Na een eerste consultatie kan er een ruwe schatting worden gemaakt van de te verwachten kosten. Weet dat het totale kostenplaatje nog steeds kan wijzigen. Sommige elementen zijn immers moeilijk te voorspellen: hoe zal de tegenpartij reageren, wordt er een compromis bereikt vooraleer gerechtelijke stappen worden ondernomen, zal een beroepsprocedure worden doorlopen? Daardoor kan het steeds voorvallen dat de uiteindelijke kosten een stuk hoger uitvallen. Wij houden onze prestaties steeds nauwkeurig bij. Vraag daarom steeds naar overzicht van onze prestaties, dan krijg je geen verrassingen achteraf.

Wij werken steeds met een uurtarief (niet met een forfait). Kantoor- en gerechtskosten zijn echter niet inbegrepen in dit forfait.

Indien gewenst kunnen deze afspraken schriftelijk worden vastgelegd.

Uit welke elementen bestaan de kosten van een advocaat?

De erelonen zijn de vergoedingen die je betaalt voor de geleverde arbeid door het kantoor. Wij houden nauwkeurig bij hoeveel tijd er aan je dossier wordt gespendeerd. De afrekening gebeurt aan de hand van onderstaande tarieven per begonnen zesde van een uur (10 min.).

prestatie tarief (excl. btw) tarief (incl. btw)
eerste consultatie
eerste uur, vervolgens aan gebruikelijk uurtarief
€ 75,00 € 90,75
studie/inzage dossier, opstellen besluiten en/of verzoekschriften, pleiten, verplaatsingen, consultaties, …
toeslag hoogdringendheid +20%
€ 125,00 € 151,25

Door het kantoor worden diverse kosten gemaakt om je dossier te behandelen. Dit betreft onder meer kopies, faxen, telefoons, brieven of stukken, inkomende mails tot de verplaatsingen die worden afgelegd.

omschrijving p/e excl. btw p/e incl. btw
fotokopie
kostprijs per pagina voor printen mails/brieven of stukken
€ 0,42 € 0,51
brief
kostprijs per pagina voor uitgaande brieven per post of fax
€ 11,00 € 13,31
mail
kostprijs per pagina voor uitgaande mails
€ 6,00 € 7,26
aangetekende zending
meerkost aangetekende en bijzondere zendingen
€ 10,00 € 12,10
aanleg dossier
kostprijs voor het opstarten + bewaarplicht (5j) van uw dossier
€ 50,00 € 60,50
verplaatsingskosten
kostprijs per gereden kilometer
€ 0,60 € 0,72
foto
kostprijs per ontwikkelde foto, met een minimum van € 5,00
€ 2,50 € 3,03
scan
kostprijs per pagina
€ 1,00 € 1,21

Gerechtskosten zijn de kosten die dienen te worden gemaakt om je zaak aanhangig te maken bij de rechtbank. Het kan hier gaan om rolrechten die aan de rechtbank dienen te worden betaald of dagvaardingskosten gemaakt door de gerechtsdeurwaarder. Op sommige gerechtskosten is geen BTW van toepassing.

Deze kosten zijn ten laste van jou en moeten door jou worden voorgeschoten. Mocht je de zaak winnen dan zal de tegenpartij deze kosten hoogstwaarschijnlijk aan jou dienen terug te betalen.