Bel voor een afspraak! 014 77 01 63 | We zitten in Geel (Zammel), Paaleik 3|nathalie@je-advocaat.be

TARIEVEN

TARIEVEN2019-01-10T15:34:30+01:00
Download onze tariefkaart

Hoe gaan we te werk?

Heb je een juridische vraag of probleem? Maak dan een afspraak.

Probeer op voorhand reeds enkele feiten en data op papier te zetten en breng alle belangrijke documenten (brieven, mails, facturen, …)  mee. Een goede voorbereiding zorgt er immers voor dat een tweede consultatie misschien niet nodig is.

Tijdens een eerste consultatie leg je je situatie grondig uit en krijg je een eerste mondeling advies met mogelijke actiepunten. Je beslist dan of je deze zelf onderneemt en of door ons laat uitvoeren.

Wat kost een advocaat?

Na een eerste consultatie kan er een ruwe schatting worden gemaakt van de te verwachten kosten. Weet dat het totale kostenplaatje nog steeds kan wijzigen. Sommige elementen zijn immers moeilijk te voorspellen: hoe zal de tegenpartij reageren, wordt er een compromis bereikt vooraleer gerechtelijke stappen worden ondernomen, zal een beroepsprocedure worden doorlopen?

In het merendeel van de gevallen wordt er voor de erelonen gewerkt aan uurtarief. In sommige gevallen wordt er gewerkt met een forfait. Dit is echter afhankelijk van de aard van de zaak (bv. meerdere invorderingen van facturen per maand). Indien gewerkt wordt met een forfait, dan wordt dit op voorhand afgesproken. Kantoor- en gerechtskosten zijn echter niet inbegrepen in dit forfait.

Indien gewenst kunnen deze afspraken schriftelijk worden vastgelegd.

Uit welke elementen bestaan de kosten van een advocaat?

De erelonen zijn de vergoedingen die je betaalt voor de geleverde arbeid door het kantoor. Wij houden nauwkeurig bij hoeveel tijd er aan je dossier wordt gespendeerd. De afrekening gebeurt aan de hand van onderstaande tarieven per begonnen zesde van een uur (10 min.).

prestatie tarief (excl. btw) tarief (incl. btw)
eerste consultatie
eerste uur, vervolgens aan gebruikelijk uurtarief
€ 53,72 € 65,00
studie/inzage dossier, opstellen besluiten en/of verzoekschriften, pleiten, verplaatsingen, consultaties, …
toeslag hoogdringendheid +20%
€ 100,00 € 121,00

Door het kantoor worden diverse kosten gemaakt om je dossier te behandelen. Dit betreft onder meer kopies, faxen, telefoons, brieven of stukken, inkomende mails tot de verplaatsingen die worden afgelegd.

omschrijving p/e excl. btw p/e incl. btw
fotokopie
kostprijs per pagina voor printen mails/brieven of stukken
€ 0,38 € 0,46
brief
kostprijs per pagina voor uitgaande brieven per post of fax
€ 10,80 € 13.07
mail
kostprijs per pagina voor uitgaande mails
€ 5,40 € 6,53
aangetekende zending
kostprijs voor de eerste pagina, vervolgens tarief brief
€ 16,20 € 19,60
aanleg dossier
kostprijs voor het opstarten en archiveren van uw dossier
€ 43,20 € 52,27
verplaatsingskosten
kostprijs per gereden kilometer
€ 0,42 € 0,51
foto
kostprijs per ontwikkelde foto, met een minimum van € 5,00
€ 2,00 € 2,42
scan
kostprijs per pagina
€ 0,54 € 0,65

Gerechtskosten zijn de kosten die dienen te worden gemaakt om je zaak aanhangig te maken bij de rechtbank. Het kan hier gaan om rolrechten die aan de rechtbank dienen te worden betaald of dagvaardingskosten gemaakt door de gerechtsdeurwaarder. Op sommige gerechtskosten is geen BTW van toepassing.

Deze kosten zijn ten laste van jou en moeten door jou worden voorgeschoten. Mocht je de zaak winnen dan zal de tegenpartij deze kosten hoogstwaarschijnlijk aan jou dienen terug te betalen.

Hoe wordt er gefactureerd?

Het kantoor werkt me voorschotten (provisies). Dit betekent dat er vóór de aanvang van de prestaties een voorschot wordt gevraagd.

Indien een procedure of dienstverlening over een langere periode plaatsvindt, worden op regelmatige tijdstippen bijkomende voorschotten gevraagd. Deze voorschotten worden gebruikt om een deel van de kosten en prestaties te dekken.

De betaalde voorschotten worden bij de eindfactuur in rekening gebracht.

Aan het einde van een procedure / dienstverlening wordt een eindfactuur opgesteld.

Indien je liever werkt met tussentijdse facturen (bijvoorbeeld per afgesloten fase in een procedure of bijvoorbeeld per kwartaal of per maand), dan mag je dit steeds aangeven. Alle reeds gemaakte kosten en prestaties worden op dat moment afgerekend; zo vermijd je verrassingen bij de eindfactuur.

De tussentijdse of eindfacturen zijn steeds opgebouwd uit verschillende onderdelen: ereloon, kantoorkosten, eventuele – door het kantoor – voorgeschoten gerechtskosten en de aftrek van eerder betaalde voorschotten.

Moet ik dit volledig zelf betalen? Niet altijd!

Zonder het vaak zelf te weten beschikt u over een gratis tussenkomst van een raadsman op basis van een polis rechtsbijstand (verbonden aan bijvoorbeeld uw autoverzekering, familiale verzekering, brand- en diefstalverzekering, ongevallenverzekering, algemene rechtsbijstandsverzekering, … )

Om te weten of uw polis de kosten dekt, wendt u zich best tot uw verzekeringsmakelaar. Onthoud dat u in regel de keuzevrijheid heeft om uw eigen advocaat te kiezen. Maak hiervan gebruik!

Indien uw verzekering niet tussenkomt, dan is er nog een mogelijkheid.

Sinds 2008 is het mogelijk om een deel van de erelonen in bepaalde gevallen te verhalen op de verliezende partij: de zogenaamde “rechtsplegingsvergoeding“.

Afhankelijk van de waarde van de zaak wordt een forfaitair bedrag toegekend dat een deel van de kosten van uw advocaat dekt.

Wees er echter wel van bewust dat dit in het omgekeerde geval eveneens geldt, namelijk indien u in het ongelijk wordt gesteld, dan dient u de tegenpartij deze vergoeding te betalen bovenop de kosten van uw eigen advocaat.

Indien je aan bepaalde voorwaarden voldoet (inkomen onder een bepaalde grens), dan kom je mogelijk in aanmerking voor het Pro Deo systeem, ook wel juridische tweedelijnsbijstand genoemd. Je wordt dan al dan niet geheel kosteloos bijgestaan door een advocaat.

Meer informatie over juridische tweedelijnsbijstand >