In de juridische wereld bestaan er, net zoals in de medische, tal van verschillende domeinen. Het is – als klein kantoor – onmogelijk om op alle domeinen thuis te zijn. Daarom dragen enkele praktijkgebieden onze voorkeur en hebben we hierin een ruime expertise opgebouwd. Voor onderstaande materies doen klanten een beroep op ons kantoor.

Onze voorkeurdomeinen

  • Het kan gebeuren dat één van je dierbaren (al dan niet tijdelijk) omwille van zijn of haar gezondheidstoestand niet in staat is om zelf de persoonlijke rechten te behartigen of de goederen te beheren: denk maar een een dementerende mama of oma, een kind met een verstandelijke beperking of vriend met een psychiatrische aandoening, enz.
  • Voor dergelijke situaties voorziet de overheid meerdere oplossingen, gaande van een buitengerechtelijke bescherming tot een gerechtelijke beschermingsmaatregel.
  • Wordt u geconfronteerd met dergelijke situatie? Wenst u over te gaan van een familiaal bewind naar een professioneel bewind? Maak een afspraak en wij leggen u de verschillende mogelijkheden uit.
  • strafrechtelijke verdediging van jouw belangen voor de politierechtbank
  • bij inbreuken zoals snelheidsovertredingen, vluchtmisdrijf, alcoholintoxicatie, dronkenschap, parkeerboete, rood licht, rijden tijdens rijverbod, drugs in het verkeer, slagen en verwondingen, herhaling of recidive
  • recuperatie van van geleden schade ten gevolge van een verkeersongeval
  • beroepsaansprakelijkheid: schade wegens fouten begaan tijdens de uitvoering van een professionele activiteit
  • schade ten gevolge van een onrechtmatige daad
  • aansprakelijkheden bij bouwaangelegenheden
  • echtscheiding en dringende voorlopige maatregelen